Incasso (Buitengerechtelijk)

Buitengerechtelijk incasso is een minnelijk incassotraject voordat u een eventueel beroep op de rechter doet.
U toont ermee aan dat u uw debiteur alle mogelijkheden geeft om onbetaalde facturen te betalen. De werkwijze van IncassoPunt is dan als volgt: U dient uw vordering in via ons unieke online portal (Dossier Online), fax, post of e-mail. Binnen vier uur volgt van ons de ingebrekestelling. Daarin sommeert IncassoPunt uw debiteur de gehele vordering inclusief de buitengerechtelijke incassokosten en rente binnen acht dagen te voldoen. Wordt er niet betaald, dan volgt de tweede sommatie. Vervolgens wordt de debiteur direct telefonisch benaderd. Zo wordt snel duidelijk of gerechtelijke vervolgstappen noodzakelijk zijn. In de praktijk blijkt dat deze aanpak werkt: de meeste debiteuren gaan over tot betaling.

No cure no pay

Buitengerechtelijke incassoprocedures doet IncassoPunt op basis van 'no cure no pay'.
U loopt dus geen dubbel financieel risico: een klant die niet betaalt en een rekening voor incassokosten.
Ook als u slechts incidenteel een niet betalende klant heeft besteden wij maximale zorg en aandacht aan uw vordering.

Meer informatie

Neem contact op via de diverse contact mogelijkheden of vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over ons unieke buitengerechtelijk incassotraject.