Is het minnelijke incassotraject altijd gratis?

Door gebruik te maken van ons No Cure No Pay principe, kunt u er zeker van zijn dat er ons alles aan gelegen is om uw dubieuze debiteur op een snelle en efficiënte werkwijze tot betaling over te laten gaan. U loopt dus geen enkel risico! 

Indien wij niet slagen om uw vordering te incasseren en de opdracht wordt aan u teruggegeven, dan zijn daar geen kosten aan verbonden. Indien de debiteur tot betaling overgaat, wat in de meeste gevallen ook gebeurt, brengen wij u geen kosten in rekening, omdat u debiteur volgens de WIK wetgeving verplicht is om de incassokosten te betalen. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken. Immers, als wij niets voor u incasseren dan hebben wij zelf ook niets aan de zaak verdiend. 

Mag ik de vordering terugtrekken?

Een eenmaal ter incasso gegeven vordering kunt u niet zomaar terugtrekken. Als bijvoorbeeld de vordering rechtstreeks aan u betaald wordt terwijl u de vordering al uit handen gegeven hebt zullen de gemaakte kosten aan u worden doorberekend. In een aantal gevallen probeert de gedaagde alsnog rechtstreeks met u tot een schikking te komen om zodoende de incassokosten te ontlopen. Indien u een rechtstreekse betaling van de klant aan u accepteert dan zullen de gemaakte kosten door IncassoPunt aan u worden berekend.
 

Onze gratis werkzaamheden bestaan onder meer uit het telefonisch, per sms, schriftelijk en per mail aanmanen van de debiteur, dossiervorming en het juridisch weerleggen van het eventuele verweer en het eventueel afspreken en ten uitvoer leggen van een betalingsregeling. 

Dossier 24/7 blijven volgen

U heeft daarbij 24 uur per dag online inzage in uw dossiers. Hiermee bent u steeds op de hoogte van de stand van zaken. Door onze gratis werkwijze is het altijd rendabel ook relatief kleine vorderingen aan IncassoPunt uit te besteden. Wij kunnen ook grote aantallen vorderingen tegelijk voor u incasseren.