KostenGarant

Incasso met KostenGarant staat voor meer dan alleen incasso!

In uitzonderlijke gevallen is uw vordering in het minnelijke traject niet te incasseren.
Dan is een gerechtelijke procedure nodig.

Dan stellen wij, indien u hier toestemming voor geeft een dagvaarding op. Een gerechtelijke traject is niet goedkoop. Daar hebben wij iets op bedacht. 

Eerlijk advies over haalbaarheid

Voordat wij tot dagvaarding overgaan, is het belangrijk om de financiële draagkracht van uw debiteur te toetsen. De juridische specialisten van IncassoPunt zoeken tijdens een vooronderzoek precies voor u uit of een juridische procedure nut heeft.

U ontvangt een gedegen advies zodat u een gedegen besluit kunt nemen om al dan niet een juridische procedure te starten. In sommige gevallen is een huisbezoek door één van onze deurwaarders al genoeg om gezamenlijk met uw debiteur tot een overeenstemming te komen.

Juridische afdeling

IncassoPunt beschikt over een eigen juridische afdeling  met  eigen advocaten en juridische specialisten.
Die u ondersteuning en begeleiding geeft bij alle juridische aspecten die bij gerechtelijke procedures naar voren komen.

Adviseren we een juridisch traject, dan bieden wij u een vaste lage prijs in de vorm van KostenGarant. Want als ondernemer wilt u uiteraard geen verrassingen achteraf.

KostenGarant

Omdat er vooraf niet altijd duidelijkheid bestaat over de gerechtelijke kosten, kunt u voor de sector Kanton gebruik maken van onze unieke en transparante service in de vorm van KostenGarant.

Deze service dekt het gehele juridische traject tot € 25.000,00

Wat doen wij voor u

  • advies uitbrengen over mogelijke juridische stappen;
  • dagvaardingen opstellen;
  • dagvaarden van uw debiteur via een deurwaarder;
  • begeleiden van het juridisch proces tot de toewijzing van het vonnis;
  • uitwinnen van het vonnis o.a. door begeleiding en monitoring van het executietraject;
  • faillissement aanvragen;
  • indienen van vorderingen bij de curator bij faillissement.

Bovendien bent u verzekerd van een heldere kostenstructuur en een soepele overgang van het buitengerechtelijke naar het gerechtelijke traject.

Hoe blijft u op de hoogte

Het gehele juridische traject kunt u online volgen via ons Dossier Online tool. Daar ziet u het gehele traject dat uw vordering doorloopt en de reacties van uw dossierbehandelaar. Dankzij de online managementrapportages heeft u inzicht in de voortgang.

Ook diensten op maat, afgestemd op uw specifieke behoeftes behoren tot de mogelijkheden.

Het incasseren van uw vordering staat voorop, en is gericht op het behoud van de relatie tussen u en uw klant.

Nooit meer betalen dan wij met elkaar afspreken.

Indien u een vraag of opmerking heeft over ons unieke service, kunt u onderstaand contactformulier invullen. Wij proberen u dan zo spoedig mogelijk een reactie of antwoord te geven op uw vraag of opmerking. 

Meteen een vraag stellen? Dit kan heel gemakkelijk via onze 'Connect Balk' aan de rechterkant.