Klacht melden?

Heeft u een opmerking en/of klacht over een van onze diensten dan kunt u dit kenbaar maken aan ons via;

Telefonisch contact via 088-234 01 00, indien wij uw klacht niet telefonisch kunnen behandelen, kunt u uw klacht schriftelijk indienen naar IncassoPunt, Lentedans 51a 2907 AX Capelle aan den IJssel

Tevens kunt u uw klacht indienen op onze website www.incassopunt.com of via het e-mailadres info@incassopunt.com

Indien uw reactie een opmerking en/of klacht betreft welke u middels email en/of via de website aan ons gericht hebt, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging.

IncassoPunt zal de noodzakelijke maatregelen treffen om uw opmerking en/of klacht binnen 5 dagen te beantwoorden en deze naar tevredenheid af te handelen. Wij zullen ons incasso proces tijdelijk aanhouden zodat u niet word aangeschreven, tussen de periode van ontvangst van uw opmerking en/of klacht en de beantwoording hiervan.

Graag vragen wij u om onnodige vertraging in de afhandel procedure te voorkomen, daarom vragen wij u uw klacht duidelijk te voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres en IncassoPunt dossiernummer.

De reactietermijn begint te lopen op de eerste werkdag nadat wij uw klacht hebben ontvangen.

Indien uw opmerking en/of klacht door ons terecht dan wel onterecht wordt verklaard maken wij u dit uiteraard kenbaar.

Komt er geen oplossing of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw opmerking en/of klacht? Welke volgens bovenstaande procedure is behandeld. Dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht met motivatie waarom u zich niet kunt verenigen met de afhandeling van uw opmerking en/of klacht schriftelijk in te dienen bij de directie van IncassoPunt, Lentedans 51a, 2907 AX Capelle aan den IJssel.

Na ontvangst van uw schrijven zult u direct schriftelijk een ontvangstbevestiging ontvangen, ook zal uw opmerking en/ of klacht opnieuw worden behandeld. De directie zal u binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, tenzij bijzondere omstandigheden de beantwoording binnen deze termijn niet toelaten, een reactie toesturen. Indien mogelijk zal hier alsnog een passende oplossing voor worden gezocht.

Let op: directieklachten worden alleen in behandeling genomen indien het reguliere klachtenproces is gevolgd.

Klachten worden door IncassoPunt geregistreerd, de volgende gegevens zullen geregistreerd worden: uw NAW-gegevens, ontvangstdatum van de klacht, omschrijving van de klacht, de datum en de wijze van afhandeling van de klacht, de correspondentie met betrekking tot de klacht en de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld).

Dien een klacht in
Uw gegevens
Uw klacht