Schuldbewaking

Schuldbewaking is een dienstverlening vanuit IncassoPunt welke zich tot doel heeft gesteld om niet geïncasseerde  vorderingen alsnog te incasseren. Het tijdsbestek waarin dit gebeurt kan zelfs enkele jaren in beslag nemen en is bedoeld voor incassodossiers waar op dit moment geen verhaalsmogelijkheid voor is.

Gezien de mogelijke verhaalsmogelijkheden bij de debiteur (huisvesting en financiële middelen) wordt er gebruik gemaakt van periodieke acties waarbij nauw gekeken wordt naar de mogelijkheden om het openstaande bedrag alsnog te incasseren. Enkele voorbeelden waarbij het aannemelijk is dat een debiteur over extra liquiditeit beschikt zijn onder andere:

·  Uitkering(en);

·  Uitbetaling tantièmes;

·  Kinderbijslag;

·  Vakantiegeld;

·  en bijvoorbeeld een 13e maand.

Op bovenstaande momenten wordt in dat geval uw debiteur nogmaals benaderd met het dringende verzoek zijn/ haar openstaande schuld alsnog te voldoen.

Gezien de huidige verjaringstermijn in Nederland voor dergelijke schulden (5 jaar) zal IncassoPunt uw incassodossier op juridische wijze “stuiten”. Hierdoor blijft de debiteur 20 jaar lang aansprakelijk voor zijn/haar openstaande schuld bij uw organisatie, en blijft het incassodossier opeisbaar.

Onze schuldbewakings dienstverlening maakt voor u deel uit van de besproken dienstverlening en zit dan ook inbegrepen in het incassotraject welke IncassoPunt voor u zal gaan uitvoeren. 

Wilt u schuldbewaking laten uitvoeren?

Als u een vraag of opmerking heeft over de toepassing van schuldbewaking, dan mag u onderstaand contactformulier invullen. Wij proberen u dan zo spoedig mogelijk een reactie of antwoord te geven op uw vraag of opmerking. 

Meteen een vraag stellen? Dit kan heel gemakkelijk via onze 'Connect Balk' aan de rechterkant.