Incasso tot in de puntjes...

 

Klik hier

 

24/7 online volledige inzicht voor onze opdrachtgevers.

Meer informatie

 

Heldere taal over wet en regelgeving.

 

Meer weten

 

Wij staan voor een professioneel gerechtelijk incassotraject.

 

meer info

Volg ons

Soepele btw-regels kleine ondernemers

19 Juni 2013

7-administratie_2013_06_18_063518.jpg

Natuurlijke personen die voor de btw als ondernemer worden aangemerkt en op jaarbasis niet meer dan € 1.345 btw verschuldigd zijn, kunnen verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen.

Nog dit jaar ontheffing van kracht
Tot 1 januari 2013 ging de ontheffing van de administratieve verplichtingen in per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Om de administratieve lasten te verminderen, keurt de staatssecretaris goed dat terugwerkende kracht verleend kan worden aan het verzoek om ontheffing van de administratieve verplichtingen tot de dag waarop het verzoek is ingediend.

Commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders
Voor commissarissen of niet-uitvoerende bestuurders geldt nog een andere goedkeuring. De staatssecretaris heeft voor commissarissen of niet-uitvoerende bestuurders goedgekeurd, dat als de commissaris of niet-uitvoerende bestuurder per 1 januari 2013 in de heffing van btw wordt betrokken en aannemelijk is dat hij na toepassing van de kleine ondernemersregeling geen btw hoeft te voldoen over 2013, dat hij dan ook niet hoeft te voldoen aan de administratieve verplichtingen.

Aan de ontheffing van administratieve verplichtingen wordt terugwerkende kracht verleend tot 1 januari 2013. Hierbij geldt als voorwaarde dat de commissaris of niet-uitvoerende bestuurder geen btw heeft vermeld op de door hem uitgereikte facturen en dat het ontheffingsverzoek is ingediend voor 1 juli 2013.

Administratie en btw-aangifte
Voor de praktijk houdt dit in dat vanaf het moment dat kleine ondernemers het verzoek hebben ingediend, geen administratie meer hoeft te worden gevoerd (wel inkoopfacturen bewaren). Ondernemers hoeven dus niet meer te wachten tot 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het verzoek is ingediend.

De vraag is of over een gedeelte van 2013 mogelijk wel btw-aangifte moet worden gedaan. Naar onze mening is dat wel het geval.

Hebt u vragen over de btw-administratie of aangifte? Stel uw vraag in het contactformulier.

Terug