Incasso tot in de puntjes...

 

Klik hier

 

24/7 online volledige inzicht voor onze opdrachtgevers.

Meer informatie

 

Heldere taal over wet en regelgeving.

 

Meer weten

 

Wij staan voor een professioneel gerechtelijk incassotraject.

 

meer info

Volg ons

Advies over financiering ook voor starters

BlogBlog - 27 Augustus 2013

12-boete-voorkomendef_2013_08_27_014856.jpg

De overheid ondersteunt (startende) ondernemers bij het vinden van passende financiering. Niet elke MKB’er grijpt die kans, soms uit onwetendheid. René Kamphuis, adviseur MKB Financiering bij Agentschap NL: “Vaak kunnen we ondernemers al met één telefoontje op weg helpen.” 

 

Advies op maat
Veel (startende) ondernemers hebben geen flauw benul hebben van de vele financiële regelingen. Kamphuis: “Ons bestaansrecht ligt ‘m vooral in de hoeveelheid en de complexiteit van alle regelingen voor ondernemers die binnen Agentschap NL aanwezig zijn. Veel gehoorde klachten zijn inderdaad dat er zoveel regelingen zijn dat ondernemers niet goed weten welke voor hem of haar geschikt is en dat het veel tijd kost om daarachter te komen. Wij zijn er om deze ondernemers te helpen. Dit doen we niet alleen met de regelingen binnen Agentschap NL maar we zijn ook goed op de hoogte van wat er buiten Agentschap NL aan financieringsmogelijkheden zijn. Zo kunnen we echt een wegwijzer zijn voor ondernemers in financieringsland.”

Op tijd
Kamphuis adviseert ondernemers op tijd contact op te nemen. “Heel soms heb ik een tenenkrommend moment. Bijvoorbeeld als een ondernemer zich aandient voor een Innovatiekrediet met de opmerking ‘We zijn al drie jaar aan het ontwikkelen en we hebben nog maar een half jaar te gaan. Maar nu is ons geld bijna op’. Het probleem daarbij is dat we dán niet meer kunnen financieren. Dat zie ik als een gemiste kans omdat we die ondernemer vier jaar geleden misschien wél hadden kunnen helpen.”

Ook voor starters
Een waardevolle service van Agentschap NL voor een select gezelschap bedrijven is de financieringsscan. Kamphuis hierover: “Deze scan is voor bedrijven die minder dan tien fte in dienst hebben, een krediet nodig hebben van niet meer dan 250.000 euro en internationale ambities hebben. Dus ook voor starters! De reden van deze selectiecriteria is dat wij geen marktverstorende werking mogen hebben op commerciële partijen. Er zijn veel bedrijven die zich richten op het adviseren van MKB-ondernemers en daarvoor ook betaald krijgen. De groep die wij bedienen valt daarbuiten.”

Financieringsscan bij internationale ambities
Vooral als de ondernemer ook internationale ambities heeft, kan de financieringsscan uitkomst bieden. Kamphuis: “Dan wordt het vinden van financiering nog lastiger. Wat we dan kunnen doen, is zijn businessplan en de financiële paragraaf daarbij van feedback voorzien. We steken gemiddeld zo’n 20 uur tijd in die analyse. Daaruit volgt een rapport met opmerkingen waarmee de ondernemer zijn businessplan kan verbeteren. Alle opmerkingen zijn er op gericht zijn kansen op financiering te verbeteren.” 

Voortraject
“Zo krijgen wij uiteindelijk een goede indruk van wat die ondernemer wil, in welke fase hij/zij zich bevindt en welke financieringsbehoefte daaraan vastzit. Op basis van onze eerste indruk kunnen wij al een aantal regelingen die niet geschikt zijn afvinken en ons focussen op regelingen met kansen. Maar ook kan blijken dat een informal investor geschikt zou kunnen zijn voor de financiering. Dat moet je als ondernemer dan ook wel willen. Zo’n investeerder wil actief zeggenschap hebben over de koers van het bedrijf. Als je daar als ondernemer niet op zit te wachten, dan kunnen we die ook afvinken. Er is geen informal investor die alleen maar een zak geld meeneemt en zich dan terugtrekt. Dat zijn dus al dingen waar we in het voortraject naar kijken.”

En voor ondernemers zonder die internationale ambitie?
Kamphuis: “Die helpen we natuurlijk ook, maar dan noemen we het geen financieringsscan maar Advies op Maat. Dan krijgt de ondernemer nog steeds specifiek advies, gericht op zijn situatie, alleen zonder uitgebreid rapport. Maar ons advies houdt zeker niet op, als de ondernemer niet in de doelgroep van de financieringsscan past.”

Bank wil cashflow
Met alle tips en adviezen vergroot je als ondernemer aanzienlijk je kans op het vinden van financiering. Ook door een bank, is de ervaring van Kamphuis, die overigens zelf bij een bank heeft gewerkt. Kamphuis: “Wat je nu ziet, is dat de banken meer beoordelen op de cashflow van een bedrijf. De bank kijkt meer naar terugverdiencapaciteit dan op zekerheden. Een bank heeft helemaal geen zin om die zekerheden uit te winnen als een onderneming omvalt. Het is de corebusiness van een bank niet om een huis of de inboedel van een bedrijf te veilen. Dat kost vaak alleen maar geld. Er wordt gekeken naar nu aanwezige cashflow. Dus ook geen toekomstige, want dat moet zich allemaal nog bewijzen en is daarom te risicovol. Eigenlijk is de hamvraag geworden: kan een bedrijf zichzelf bedruipen? Als dat niet het geval is, dan gaat een bank niet financieren. Zeker voor starters wordt het lastig om een financiering te vinden bij een bank.”

Wat zijn veel voorkomende fouten die starters maken?
Kamphuis: “Een veelvoorkomende fout is dat de cijfers en de plannen niet overeen komen. Als de cijfers aangeven dat dit jaar x aan omzet bereikt wordt en het jaar daarop komt daar 50 procent bij en het jaar daarna weer, en in het plan staat niet hoe dat allemaal gerealiseerd wordt, dan kan dat problemen opleveren. Als de financier daar vragen over stelt, dan sta je al met 1-0 achter. Je moet voorkomen dat financiers vragen hebben over onduidelijkheden die je in je plannen hebt opgenomen want alleen dan verkoopt een plan zichzelf. Onderbouwing is het toverwoord!”

Innovatiekrediet: Quickscan
Voor ondernemers die louter hun zinnen hebben gezet op een Innovatiekrediet is een ander instrument in het leven geroepen: de quickscan. Kamphuis: “Een quickscan is een korte vragenlijst, met een aantal vragen die betrekking hebben op de eisen en randvoorwaarden die kleven aan het Innovatiekrediet. De quickscan is bedoeld om ondernemers tijd te besparen bij het aanvraagproces. Het Innovatiekrediet vraagt nogal wat van de ondernemers: een businessplan, een financiële paragraaf, een projectplan, een MKB-toets, eventuele marktonderzoeken, een projectbegroting… Als ondernemer heb je veel werk aan de aanvraag. Maar geregeld voldoen plannen al niet eens aan de belangrijkste randvoorwaarden. Zo is bijvoorbeeld het minimum projectbedrag 150.000 euro. Als je een ontwikkelingsproject hebt dat maar 100.000 euro kost, dan zou al het werk voor niets zijn.”

Eerlijk advies
Kamphuis, over de unit MKB-financiering van Agentschap NL: “We proberen ondernemers zo goed en eerlijk mogelijk te helpen. Het heeft geen zin om tegen een ondernemer te zeggen ‘dien maar een aanvraag in’ terwijl je uit ervaring weet dat de slagingskans minimaal is. Onze unit wordt niet alleen binnen Agentschap NL maar gelukkig ook daarbuiten ervaren als belangrijk: we kunnen veel voor ondernemers betekenen. Juist ook voor kleine ondernemers en starters.”

met dank aan:
Huib Hikke | bc.nl

Terug