Waar staan wij voor

Op tijd uw facturen betaald krijgen: dat geeft rust en zekerheid. Daarom vraagt uw credit management om een partner die veel meer doet dan incasso alleen. Een partner die luistert, meedenkt, adviseert én vooral: actie onderneemt. Het behoud van de relatie met uw klanten staat bij IncassoPunt voorop. Samen met u zoeken we naar de beste oplossingen. Wij staan voor een correcte en integere aanpak. Maar gaan vasthoudend de strijd voor u aan. En halen er uit wat er in zit. Want alleen het eindresultaat telt. U moet op tijd uw rekeningen betaald krijgen. De continuïteit van uw bedrijfsvoering hangt ervan af. 

IncassoPunt adviseert u ook hoe u onwenselijke en onwerkbare situaties met klanten kunt voorkomen. Creditmanagement is niet alleen het tijdig innen van uitstaande facturen. Het is ook het beoordelen van debiteurenrisico's, het bepalen van de kredietwaardigheid van (potentiële) klanten en het onderhouden van klantcontacten (financieel). Met creditmanagement kunt u verantwoord omgaan met kredietrisico's? 
Vooraf betalingsafspraken maken is heel wat beter dan ze achteraf te moeten afdwingen. 


NVI

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) was het eens met de uitspraak van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie: het incassokeurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVI) voldoet niet als "glasharde kwaliteitsgarantie".
De LOSR is al langer van oordeel dat het toezicht op de incassobranche niet in handen van de NVI kan worden gelaten. Er is wetgeving nodig om onafhankelijk toezicht te realiseren. De LOSR/MOgroep pleit ervoor om de onafhankelijke consumentenautoriteit bevoegd te maken


IncassoPunt hanteert een strikt kwaliteitssysteem en hanteert sinds 2007 haar eigen filosofie. Wij hebben dat Maatschappelijk Verantwoord Incasseren genoemd. De directie van IncassoPunt is voorstander van verdere regulering van de incassobranche, mits daadwerkelijk onafhankelijk.

Een garantie dat u zaken doet met een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld.

Wij maken graag heldere afspraken.

Indien u een vraag of opmerking heeft, kunt u onderstaand contactformulier invullen. Wij proberen u dan zo spoedig mogelijk een reactie of antwoord te geven op uw vraag of opmerking. 

Meteen een vraag stellen? Dit kan heel gemakkelijk via onze 'Connect Balk' aan de rechterkant.